Ereleden - Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud
Benoeming ereleden bij Diepenveense Historische Vereniging
 
De Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving viert dit jaar haar 25 jarig bestaan. Gedurende die jaren hebben vele leden zich op uiteenlopende wijze voor de vereniging ingezet. Van die actieve leden zijn er vijf die vanaf de oprichting tot op de dag van vandaag actief betrokken waren en nog zijn bij de verenigingsactiviteiten; 25 jaar lang dus. Reden voor het bestuur om deze vijf leden tot erelid van de vereniging te benoemen.
 
Herman Denekamp, Leo Hattink, Wim de Weerd, Gerry Berends en Harry Mulder kregen op 13 april, aansluitend aan de Algemene Ledenvergadering, door voorzitter Jan Helderman de erelidspeld opgespeld en een oorkonde en kleine attentie overhandigd. Namens het bestuur en de aanwezige leden bedankte hij hen voor hun inzet voor en bijdrage aan de activiteiten van de historische vereniging.
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering had de voorzitter al benadrukt hoe belangrijk actieve leden voor een vereniging zijn. ‘Het bestuur kan allerlei moois verzinnen, maar het zal wel moeten worden gerealiseerd’ zo liet hij weten. Door al de actieve leden die de vereniging rijk is, is er deze 25 jaar heel veel gerealiseerd. Het bestuur gaf te kennen grote waardering te hebben voor hetgeen door hen is gedaan en bedankte ze daarvoor.
© Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
aangepast: 07-07-2024
© Hist. Ver. Dorp Diepenveen e.o.
aangepast: 20-2-2024
Terug naar de inhoud