OVER DE VERENIGING - Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud

OVER DE VERENIGING

Medio 1998 besloot een aantal inwoners van het dorp Diepenveen - onderdeel van de toenmalige gemeente Diepenveen -  dat het hoog tijd werd om voor hun gemeenschap een eigen historische werkplaats in te richten. Door de toen op handen zijnde samenvoeging van de gemeenten Diepenveen en Deventer zou de lange eigen boeiende geschiedenis van hun dorp wel eens in de vergetelheid kunnen raken.


Van begin af aan stond voor de initiatiefnemers vast, dat deze werkplaats voor de historie geen stichting maar een vereniging moest worden. Een actieve samenscholing van mensen die zich echt betrokken voelen bij hun dorp en zijn geschiedenis. Op 3 november 1998 werd de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving opgericht. Met ‘Dorp Diepenveen en Omgeving’ wordt het grondgebied van de voormalige marken Rande, Tjoene en Borgele bedoeld tot aan de Raalterweg, uitgaande van de gemeentegrens tussen de voormalige gemeenten Diepenveen en Deventer in 1811.

De doelstellingen van de vereniging zijn:
-          De geschiedenis van bovenbeschreven gebied te onderzoeken;
-          Materiaal dat betrekking heeft op die geschiedenis verzamelen, ordenen en toegankelijk maken;
-          Zaken met cultuurhistorische waarde helpen in stand houden.

             

De snelle groei, de brede belangstelling voor de activiteiten die de vereniging ontplooit en het grote aantal actieve leden wijzen uit dat dit een juiste keuze is geweest.


terug naar welkom

© Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
aangepast: 16-06-2024
© Hist. Ver. Dorp Diepenveen e.o.
aangepast: 20-2-2024
Terug naar de inhoud