Andere Feiten - Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o.

Ga naar de inhoud

 

                             ANDERE FEITEN
 


Collectiebank Historische Vereniging Dorp Diepenveen e.o. Online

 
Ongeveer 5500 foto’s, dia’s en ingescande ansichtkaarten. Dat is op dit moment het beeldarchief van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving. En de leden van de Foto Archiefgroep blijven materiaal verzamelen. Er is bijvoorbeeld nog een hele collectie oude documenten, die nog digitaal gemaakt zal worden, en men is van plan om diverse historische objecten die in het bezit zijn van de vereniging digitaal te tonen.

De werkgroep zocht al lange tijd naar een mogelijkheid de collectie via internet aan een groter publiek te tonen. Begin vorig jaar kwam dat in een stroomversnelling met de lancering van de beeldbank van Stichting Marke Haarle, een beeldbank site met de foto collectie met daaromheen zoekmogelijkheden vanuit allerlei invalshoeken. In juni 2012 heeft de voorzitter van onze werkgroep en de secretaris van onze de vereniging een bezoek gebracht aan Haarle en men was al snel overtuigd. Eind november werd er contact opgenomen met de leverancier van de software, het bedrijf Mediafiler in Apeldoorn dat op professionele wijze al diverse beeldbanken van (semi) overheidsinstanties en grote bedrijven ontsloten heeft, en tevens de hosting verzorgt. Er is afgeslankte pakket op de markt dat al door meerdere historische verenigingen en kringen in gebruik is genomen, en nu dus ook door onze eigen vereniging.

Vanaf januari 2013 is er gewerkt aan het vullen en beschrijven van de foto collectie, en tijdens de Historische Avond op donderdag 4 april is de website, met al meer dan 600 foto’s en enkele films , gelanceerd. Het heet de “Collectiebank” omdat het meer zal worden dan alleen een verzameling foto’s. Klik hier om erheen te gaan.

De Foto Archief groep blijft gewoon doorgaan met waar men al jaren mee bezig was, namenlijk historische foto’s, documenten en opjecten verzamelen, maar nu met de wetenschap dat het grote publiek hier nu ook van kan meegenieten.
 
Historische Vereniging Diepenveen 15 jaar

In 2014 is het 15 jaar geleden dat de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving werd opgericht. Het ontstaan van de vereniging komt voort uit het verschijnen in 1998 van het boek “In de schaduw van de stad” over de geschiedenis van de gemeente Diepenveen. Dat boek werd in 1998 aangeboden aan de inwoners van de gemeente Diepenveen dat door de gemeentelijke herindeling op 1 januari 1999 werd toegevoegd aan de gemeente Deventer.  Aan dit boek werkte een groep vrijwilligers mee uit de gemeente Diepenveen, met uit ons dorp: Wim Roetert, Wim Janssen, de heer Dogterom, Lamberthe de Jong en Harry Mulder.


Om de identiteit van Diepenveen niet verloren te laten gaan, en meer bekendheid te geven aan het verleden, namen Wim Roetert en Lamberthe de Jong toen het initiatief een historische vereniging op te richten. Officieel is de vereniging 5 augustus 1999 opgericht. Het gezelschap bestond aanvankelijk uit 13 mensen en er werd vergadert in de Roetershof. Eigenaar Bert Roetert maakte ook deel uit van die groep van het eerste uur. Tegenwoordig vergadert het bestuur in de Hof van Salland.


Doelstelling van de vereniging is:
1. De geschiedenis van dit gebied onderzoeken.
2. Materiaal dat betrekking heeft op die geschiedenis verzamelen, ordenen en toegankelijk maken.
3. Zaken met cultureel-historische waarde helpen in stand te houden.

Momenteel telt de vereniging meer dan 450 leden, waarvan een deel actief is. Er zijn diverse werkgroepen waaronder de PR-groep, Interviewgroep, Foto-archiefgroep, Knipselgroep, Textielgroep, Verzamelgroep en Foto-onderzoekgroep. De Interviewgroep heeft in de afgelopen 15 jaar van heel wat mensen hun wetenswaardigheden op papier gezet. Dit heeft onder andere geresulteerd in twee prachtige publicaties waarin oudere mensen een boekje open doen over hun herinneringen. Andere boeken gaan over de Diepenveense Tabakcentrale (DTC), de Kokosfabriek, de Kloosterboerderijen, de zusters van het Vrouwenklooster, de Diepenveense slagers, en de bakkers. De Foto-archiefgroep heeft in 2008 een prachtig fotoboek getiteld “Diepenveen Toen en Nu” uitgebracht.

Op de dinsdagmiddag is de FAG in Kultushus “Hof van Salland” aanwezig.
U kunt daar altijd binnenlopen om hier oude foto’s te bekijken, in te leveren enz.
De FAG is aanwezig vanaf 14.30 uur.

 
 
 


 foto Harry Mulder

Historische wandeling 2014

Al weer voor de elfde keer in successie werd voor de beide basisscholen in ons dorp de jaarlijkse Historische wandeling voor scholieren uit de groepen 6 en 7 georganiseerd. Een rekensom leert dat inmiddels al zo’n kleine 900 kinderen in totaal deze wandeling ervaren hebben en hopelijk zodoende iets over de plaatselijke geschiedenis hebben geleerd.
De kinderen verzamelden zich ’s morgens om 08.30 uur bij de kerk waar dominee Henk Spit het één en ander vertelde over de kerk en omgeving. Daarna gingen de kinderen in groepjes onder begeleiding van volwassenen, inclusief een gids van de Historische Vereniging een vooraf uitgestippelde route door het dorp wandelen waar op verschillende locaties iets werd verteld over de geschiedenis van die locatie en omgeving.
In het ‘kappersmuseum’ van Antoon  Legebeke zagen de kinderen hoe er vroeger geknipt en geschoren werd.

 


foto Harry Mulder
  
 
Bij de toren van Oud Rande werd onder andere verteld dat hier vroeger een schuilkerk was. Ook wees de gids op de schietgaten in de toren. In de middeleeuwen gebruikt om zich te verdedigen tegen ongenode gasten.
Bij de vroegere Naai- en breischool werd verteld hoe de meisjes hier destijds werden opgeleid. Ook konden de kinderen de minder bekende achterkant van het gebouw bekijken.
Voor het eerst werd ook het Kulturhus (Dorpshuis) ‘meegenomen’ in de route. Dit vanwege het sluiten van de bibliotheek aan de Burg. Crommelinlaan medio augustus.
In het café van het Kulturhus werd een demonstratie gegeven hoe in vroegere jaren producten werden afgewogen.
 

 


foto Harry Mulder
  
 
Ook een oude weegschaal waarop baby’s werden gewogen was er te zien en de kinderen konden elkaar wegen. Zo leerden ze, door het juiste aantal contragewichten te gebruiken, het juiste gewicht te bepalen.

 


foto Harry Mulder
  
 
Op de begraafplaats aan de Roeterdsweg kregen de kinderen eerst een ruimte in het monumentale poortgebouw te zien. In deze ruimte stonden nog drie doodskisten die vroeger waren bestemd voor overleden zwervers. In de andere ruimte, waar vroeger de overledenen werden opgebaard zijn muurschilderingen en een mooie glas-in-lood raam te zien. Ook over een imposante praalgraf werd het nodige verteld. Dit graf wordt ook wel het graf met de hondjes genoemd. Tenslotte werd stilgestaan bij het Oorlogsmonument waar het verhaal over de Britse piloten die in deze omgeving zijn omgekomen en hier liggen begraven werd verteld. Ieder jaar op 4 mei worden ook hier de gesneuvelden van de Tweede Wereldoorlog herdacht.
In tegenstelling tot vorig jaar, toen de kinderen en hun begeleiders regen en wind moesten trotseren, waren de omstandigheden dit jaar gunstiger. Een heerlijk zonnetje en een aangename temperatuur viel hen ten deel. Het aangename met het nuttige gecombineerd, een educatieve wandeling van de Historische Vereniging.


Harry Mulder


terug naar boven

Rolstoelwandeling naar de Boerkamp

De Foto-archiefgroep van de Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving organiseerde in samenwerking met de activiteitencommissie van Woon- en Zorgcentrum Sparrenheuvel weer de halfjaarlijkse Rolstoelwandeling voor bewoners van Sparrenheuvel. Deze activiteit is destijds in het leven geroepen om de mensen die slecht ter been zijn in de gelegenheid te stellen, door middel van deelname aan de Rolstoelwandeling wat verder van te huis gaan om zodoende meer van het dorp en de prachtige omgeving te kunnen zien.

Door de grote belangstelling en de beschikbaarheid van een bepaald aantal vrijwilligers wordt de wandeling twee keer gelopen, ’s morgens en ’s middags. De meeste deelnemers hebben al verscheidene malen meegedaan aan deze activiteit, voor hen is het een uitje waar men iedere keer weer naar uitziet. Voor de mensen die van oorsprong niet uit Diepenveen komen is de Rolstoelwandeling een prima gelegenheid om te ontdekken hoeveel moois Diepenveen te bieden heeft. Met ondersteuning van oude foto’s werd de geschiedenis van verschillende locaties uitgelegd en konden de deelnemers zien hoe Diepenveen in de loop der jaren is veranderd.

Onder prachtige weersomstandigheden ging de wandeling deze keer naar “De Boerkamp” van de familie Nieuwenhuis aan de Oranjelaan. Dit bedrijf, waar men momenteel druk is met het oogsten en bewerken van de asperges werd in het verleden ook al eens een keer bezocht door de deelnemers van de Rolstoelwandeling. Niet alleen over de asperges maar ook over deze locatie als melkveebedrijf en de geschiedenis hiervan werd met veel enthousiasme verteld. Voldoende aanleiding om in de toekomst dit bedrijf vaker te bezoeken. Net zoals toen werd ook nu op deze locatie gepauzeerd en onder het genot van een versnapering genoten de deelnemers van de gastvrijheid die de familie Nieuwenhuis hen bood. Mooi was het moment dat zij hun pasgeboren dochtertje, Carice lieten zien. De eerste telg van de volgende generatie kreeg dan ook volop de aandacht.

 
 
Onderweg werd nog even stilgestaan bij De Flitse, tegenover de Welkoop en het pand waarin tot voor kort Tracé 37 was gehuisvest. Hier kruiste in vroegere jaren de OLDO-lijn de Diepenveense Puinweg, de huidige Oranjelaan. Dit spoorlijntje, waarop het boemeltje “Bello” heen en weer reed tussen Deventer en Ommen heeft bestaan van 1910 tot 1935.
In de Boschhoekweg kon men het tegeltableau “Diepenveen Oost” bewonderen, dit tableau behoorde toe aan het stationnetje dat hier aan de OLDO-lijn heeft gestaan. Veel mensen kennen dit gebouw nog als het Groenekruis-gebouw dat in de jaren zeventig plaats moest maken voor nieuwbouw evenals het statige huis “Jachtrust” van de familie Dikkers dat in dezelfde periode afgebroken werd voor de bouw van Sparrenheuvel, domicilie van de mensen die ook deze keer weer genoten hebben van de Rolstoelwandeling.


Harry Mulder

Protestantse Vrouwen Diepenveen 80 jaar

Het is 2 juni 2015, leden van de Protestantse Vrouwen Diepenveen zitten gezellig bijeen aan een lange tafel in Catering & Kookstudio Boschloo aan de Dorpsstraat en genieten van een overheerlijk diner. Natuurlijk niet zonder reden, deze dag vierden de dames het 80-jarige jubileum van de Protestantse Vrouwen Diepenveen.

De oprichting

In de jaren dertig van de vorige eeuw vond de vrouw van de toenmalige dominee Ter Haar dat de hervormde vrouwen zich ook moest verenigen, in die tijd werden veel verenigingen en organisaties opgericht. Om als vrouwen onder elkaar allerlei onderwerpen te bespreken en zodoende de vrouw wat meer in de belangstelling te zetten. Uiteraard met de bijbel en het daarbij horende gedachtegoed als basis, om samen te bidden en te zingen. Maar natuurlijk ook om samen gezellig een kopje koffie te kunnen drinken en het dagelijks leven de revue te laten passeren.
Op 3 juni 1935 werd de Hervormde Vrouwen Groep (HVG) opgericht en was mevrouw Ter Haar de eerste presidente. Overige bestuursleden waren de dames Grievink, Nieuwenhuis-Lueks en Zwiers. De vrouw van de dominee was destijds automatisch de presidente, zo ook de vrouw van dominee Nortier (vanaf 1957) en de vrouw van dominee Knorth (vanaf 1965) Dat bleef zo totdat in 1976 familie De Bie als dominee-echtpaar neerstreek in Diepenveen. Eén maal in de veertien dagen komt deze groep bijeen, aanvankelijk in het gebouw van Christelijk Belangen dat in de Slingerbos heeft gestaan. Na afbraak van dit gebouw was de Consistoriekamer boven in de kerk de ruimte waarin men samenkwam. Inmiddels is de Notenhof al jarenlang de locatie waar de dames, nog steeds iedere twee weken tijdens het Kerkenjaar (september t/m mei) een avond bijeenkomen voor gebed, zang en natuurlijk de gezelligheid. Toen in 2006 de naam van de kerk veranderde van Nederlands Hervormde Kerk in Protestantse Kerk veranderde ook de naam van de Hervormde Vrouwen Groep. Vanaf die tijd noemt men zich Protestantse Vrouwen Diepenveen. Het huidige bestuur bestaat uit de dames Marietje Bresser, Mirjam Beek en Wieneke Schutte.
 
 
 

Nog een jubilaris
 
 
In het verleden bestond de Hervormde Vrouwengroep uit zo'n 45 à 50 dames, "54 leden is het grootste aantal dat ik heb meegemaakt", zegt één van de dames. Een aantal dat vandaag de dag blijkbaar niet meer haalbaar is, momenteel telt dit gezelschap nog 17 leden waarvan enkelen al heel wat jaren bij deze groep zijn aangesloten. "De oudste is al in de negentig en de jongste achter in de zestig". Eén van de dames is zelfs al 65 jaar lid, toch ook een bijzonder jubileum. Dat is mevrouw Eef Goorman-Zuurveld die natuurlijk nog wel het één en ander kan vertellen.

 


Zij werd geboren op 11 februari 1927 in Linde, een buurtschap even buiten Schalkhaar aan de Oerdijk richting Lettele en komt uit een gezin van zeven kinderen. "Wie woonn toen in een klein boerderietjen op Linde 23 (tegenwoordig de Slinkmansweg vanaf de "ADDNOR" aan de Oerdijk, HM) Mijn ouders waren hardwerkende mensen, mijn vader ging met zelfverbouwde groenten naar de markt in Deventer. Ook bracht hij zakken met rogge naar de molenaar in het dorp (op de hoek Oerdijk/Gorsselseweg, later de Kolkmansweg. Hier had Riens Mulder zijn maalderij en bakkerij, HM) Iedere week konden we dan 8 pond roggebrood ophalen", herinnert ze zich. Ook werd er natuurlijk geld verdiend met de verkoop van eieren en melk. "Wie hadn vroeger van alles om het huus hen loopm, ik herinner mie nog dat mien va acht koein en een wit peerd had", lacht ze.
 
Na haar lagere schooltijd moest ze gelijk aan het werk, zoals in die tijd gebruikelijk was. Geld voor studie was er niet dus moest er gewerkt worden om de centjes bij elkaar te verdienen. "Op mijn veertiende was ik al voor dag en nacht meid bij de boer, zoals dat toen zo heette. Ik werkte bij boer Schutte aan de andere kant van Colmschate en moest daar lopend heen, een fiets hadden we toen nog niet. Maar je wist niet anders: ook naar school moesten we lopen, vanaf Linde naar de andere kant van Lettele (het gebouw richting Okkenbroek waar later Schepers in zat, HM) "Ik heb ook nog een jaar op het kleine schooltje aan de Cröddendijk gezeten, via het Schooldijkje (nu Brandkoeleweg, HM) liepen we daar naar toe".

Oorlogstijd

Tijdens de oorlogsjaren beleefde de familie wel eens spannende momenten, mevrouw Goorman kan zich dat nog heel goed herinneren. "We waren de koeien aan het melken toen er opeens een V1, die vanaf Okkenbroek werd afgeschoten achter ons huis neerkwam. Wij met z'n allen de sloot in, dat was wel een angstig moment. Ook als bommenwerpers over kwamen vliegen waren we op onze hoede.
Na de oorlog, op haar 18e werd Eefje Zuurveld lid van de meisjesvereniging in Colmschate waar ze van dominee Van de Wal catechisatie kreeg. Ook was er natuurlijk een jongensvereniging waardoor er af en toe ook gezamenlijke activiteiten waren. Een maal per jaar werd een toneeluitvoering gegeven waar Eefje haar toekomstige man heeft ontmoet. In 1948 is ze getrouwd met Gerrit Jan Goorman, de broer van Derk Goorman de bekende brugwachter van de Zandbelterbrug. Ze verhuisden naar Diepenveen en bewoonden het huis op Rande 13 dat later Averlose Houtweg als adres kreeg. "Elektriciteit hadden we toen nog niet, geen televisie maar wel een radio die op een accu liep. We woonden daar onder een lichtmast waardoor de radio altijd kraakte", zegt ze. In de jaren tachtig moest dit huis plaatsmaken voor de nieuwbouwwijk "Tjoenermarke".
Twee jaar later in 1950 werd Eef Goorman op 23-jarige leeftijd  lid van de Hervormde Vrouwen Groep en was toen de jongste van het gezelschap. "Mijn schoonzuster heeft mij gevraagd mee te gaan zodat ik hier de mensen kon leren kennen. Ik was toen in verwachting van mijn oudste zoon Gerrit en ben na zijn geboorte lid geworden".
Mevrouw Goorman kan zich die tijd nog wel herinneren:"We zaten toen één keer in de veertien dagen in het gebouw van Christelijk Belangen, mevrouw Ter Haar was onze presidente. Voor de pauze werd er voorgelezen uit de bijbel en ook zongen we geestelijke liederen, dat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Na de koffie las mevrouw Ter Haar een verhaal uit een boek voor terwijl wij aan het handwerken waren. Alles wat wij maakten werd verkocht op de jaarlijkse bazaar zodat er toch de nodige financiën binnen kwam.
Mevrouw Goorman heeft later nog in de tuinmanswoning, behorende bij Oud Rande aan de Sallandsweg gewoond en nog een hele tijd aan de Lijsterbesstraat in de Draaiomsbuurt. Inmiddels woont ze al weer ruim tien jaar aan de Crommelinlaan.

Rommelmarkt

De bekende Diepenveense Rommelmarkt die dit jaar al weer haar 42e editie kent is ontstaan op initiatief van een aantal dames uit de Hervormde Vrouwen Groep. Al jaren organiseerden de dames de jaarlijkse bazaar om hun zelfgemaakte brei-, borduur- en haakwerkjes te verkopen. Deze bazaar vond plaats in het achterhuis van de familie Nieuwenhuis-Lueks aan de Wetermansweg (toen heette het nog Borgele 109, HM) Dat gebeurde altijd in de mei-maand, de koeien liepen dan alweer buiten zodat de deel schoongemaakt en opgeruimd kon worden voor de bazaar. Ook was er een rad van avontuur waarmee mooie prijsjes waren te winnen en natuurlijk werd aan de inwendige mens gedacht, naast de koffie en thee met cake konden de aanwezigen ook oliebollen kopen.
De vrouw van dominee Knorth die tot 1976 presidente was had begrepen van verenigingen die al een Rommelmarkt organiseerden dat zo'n evenement heel wat mensen op de been bracht en mede daardoor ook lucratief is. Door de jaren heen was er toch een aantal renovatiewerkzaamheden verricht aan de kerk en de Notenhof zodat extra inkomsten een welkome aanvulling zou zijn.
 
Voor de Hervormde Vrouwen Groep alleen zou de organisatie van een rommelmarkt te veel van het goede zijn daarom werd het idee doorgespeeld naar de Kerkenraad. Er werd besloten om er een dorpsevenement voor alle gezindten van te maken. De heer van Wijlen, onderdirecteur van Tomas en Drijver werd als raadsman aangesteld om de structuur op te zetten en verscheidene mensen werden benaderd om tot een kernteam te komen die de eerste Rommelmarkt gestalte moesten gaan geven. Vanuit de Hervormde Vrouwen Groep was Gerrie Oostenenk de afgevaardigde en vanuit de Kerkenraad de heren Jan Nieuwenhuis en Henk Koudstaal. Daarnaast zaten ook de heren Karenbeld (ondernemer) Jan Tissingh en Anton Tiebot (ervaring in het handelen) in de commissie, de laatste ook als afgevaardigde van de Katholieke Gemeenschap in Diepenveen. Na ruim vier decennia is de Diepenveense Rommelmarkt niet alleen een begrip maar zeker ook een evenement dat door heel veel vrijwilligers gedragen wordt, waar het saamhorigheidsgevoel de basis vormt.  
 
 
Een aantal dames van de Protestantse Vrouwen Diepenveen verleent nog ieder jaar haar medewerking aan de Rommelmarkt. "Zo lang we kunnen en nog bestaan als groep gaan we uiteraard door", zegt één van de dames stellig. Zal over twintig jaar het 100-jarige jubileum gevierd worden? Dat is natuurlijk niet een doelstelling maar om de continuïteit van deze groep te waarborgen zullen dames zich wel moeten aanmelden om lid te worden, om één keer in de veertien dagen samen te bidden en te zingen, om in een gezellige ambiance samen te zijn.
 
 
Harry Mulder                                                                    terug naar nieuwsarchief                                                                                      terug naar boven
© Historische Vereniging Dorp Diepenveen en Omgeving
aangepast: 07-07-2024
© Hist. Ver. Dorp Diepenveen e.o.
aangepast: 20-2-2024
Terug naar de inhoud